Qaedah & Tajweed

Nuraani Qaaidah

Tajweed for Beginners

قاعده یسرنا القرآن کوٹڈ

احسن القوائد

Simplified Rules of Tajweed

نورانی قاعده کوٹڈ اور ساده

قوائد التجوید

اردو کا آسان قاعده

A Simplified Arabic Grammar

IQRA QAIDA 6 vols The Fast method in learning to read Al Quran